więcej informacji:
revico@revico.pl

 

producent bezpiecznych, niezawodnych urządzeń dla przemysłu, energetyki zawodowej - Polska

producent rozdzielnice stacje transformatorowe Polska urządzenia dla przemysłu energetyki zawodowejNasza firma jest producentem bezpiecznych i niezawodnych urządzeń przeznaczonych zarówno dla przemysłu, jak też dla energetyki zawodowej. Są to m.in. w pełni przedziałowe rozdzielnice średniego napięcia, zaawansowane technicznie rozdzielnice nn z członami wysuwnymi o prądzie znamionowym do 7600 A, kontenerowe stacje transformatorowe w obudowach betonowych i metalowych, złącza kablowe SN w obudowach betonowych, złącza kablowe nn w obudowach metalowych oraz inne wyroby dla energetyki produkowane przez nasze zakłady w Mirosławiu, Lublinie i Wrocławiu.

Zakład w Mirosławiu specjalizuje się w produkcji rozdzielnic SN i nn (SM6 i OKKEN) na licencji Schneider Electric oraz rozdzielnic nn (SEN Plus) na licencji GE. Zakład w Lublinie (Oddział Elektromontaż Lublin) specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej i metalowej (ponad 30 000 stacji lubelskiego Elektromontażu pracuje w różnych rejonach świata), złącz kablowych SN w obudowie betonowej, kontenerów i elementów konstrukcyjnych, rozdzielnic SN i nn oraz innych wyrobów dla energetyki.

Zakład we Wrocławiu (Oddział Elektromontaż Wrocław) to doświadczony wykonawca zaawansowanych technicznie i bezpiecznych rozdzielnic SN i nn dla przemysłu, górnictwa i energetyki – w tym w pełni przedziałowych rozdzielnic SN typu RS-17 i RS-24 o podwyższonych parametrach technicznych.

producent rozdzielnice stacje transformatorowe Polska urządzenia dla przemysłu energetyki zawodowej producent rozdzielnice stacje transformatorowe Polska urządzenia dla przemysłu energetyki zawodowej producent rozdzielnice stacje transformatorowe Polska urządzenia dla przemysłu energetyki zawodowej producent rozdzielnice stacje transformatorowe Polska urządzenia dla przemysłu energetyki zawodowej producent rozdzielnice stacje transformatorowe Polska urządzenia dla przemysłu energetyki zawodowej

w naszej ofercie:

Rozszerzyliśmy swoją działalność o kolejne oddziały utworzone z firm Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o.
i Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., tym samym poszerzając swoją ofertę.
Oferujemy m.in.:
stacje transformatorowe w obudowach betonowych i metalowych (do 16 MVA i 40,5 kV),
rozdzielnice SN (do 40,5 kV) i nn (do 7000 A) – w tym na licencji Schneider Electric
złącza kablowe i kablowo-pomiarowe SN w obudowie betonowej,
kontenery metalowe i elementy konstrukcyjne,
złącza kablowe, napowietrzne, licznikowe, kablowo-licznikowe, kablowo-rozdzielcze i budowlane oraz szafy oświetlenia ulicznego,
urządzenia zabezpieczeniowo-sterownicze,
przewody szynowe magistralne.

informacje kontaktowe